Hytta Valle

Oppvarmet BRA: 69,7 m2
BYA: 102,8 m2
Lengde: 9,1 m
Bredde: 8,95 m

1

/

4