1

/ 9

Om tomtene

Vi har planlagt litt for deg, men du kan fortsatt være med på prosessen og tilpasse hytta slik du ønsker, innen visse rammer. Vi har valgt hyttetypen «Valle». Den har en tradisjonell utforming og er særdeles innholdsrik med et BRA på 69 kvm. Om du ønsker en helt annen hytte kan vi også se på det. Vi har mange modeller å velge mellom i vår hyttebok, da tilpasses hyttene etter bestemmelser og lokale kvaliteter. Du får det du vil ha!

Tomten er etablert i terrenget på en slik måte at disse er individuelt tilpasset med tanke på høyder, og de fleste hyttene vil derfor få utsikt til sjøen og med gode solforhold. Plassering av hytte på tomten er tilpasset byggelinjer og oppfylling, dette vil også være rammen for plassering. Små justeringer kan forekomme.

Alle fritidsboligene vil få 1 biloppstillingsplass tilhørende hver tomt. Dette vil være på parkeringsplass på feltet. Det er mulig å leie en parkeringsplass ekstra. I tillegg vil ekstra gjesteparkering bli opparbeidet på området.

Bryggeplass
Det vil være mulighet for å kjøpe rett til å leie bryggeplass for 10 år av gangen. Båtplass cc 3 meter: innskudd 55 000,- årlig leie 3 500,-. Båtplass cc 3,5 meter: innskudd 85 000,- årlig leie 4 300,-. Bryggeanlegget vil bli etablert i 2023. Det vil være en bryggeplass pr. hytte.