Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norgeshus samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på Norgeshus prosjektsider

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å sende en kontaktforespørsel. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. En egen avtale regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Norgeshus samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på norgeshus sine prosjektsider med Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.

Følgende informasjonskapsler brukes på norgeshus sine prosjektsider:

  • Google Analytics plasserer informasjonskapsler for å samle inn statistikk.
  • Vår publiseringsløsning (WordPress) plasserer informasjonskapsler i forbindelse med innsending av skjemaer.

Du kan velge bort bruken av informasjonskapsler ved å bruke valgene for innstillingene for informasjonskapsler nede til høyre på nettsiden.

Google

Nettsiden er også knyttet opp mot google analytics. Du kan lese mer om hvordan de bruker informasjonen som kommer fra partner sider her: Google personvernsregler

Kontaktskjema

Når du fyller ut et kontaktskjema eller en annen forespørsel på nettsiden ber vi om personopplysninger for å behandle henvendelsen. Informasjonen sendes på e-post og lagres i et tekstdokument. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Norgeshus har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Norgeshus sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Norgeshus ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt

resepsjon@norgeshus.no

Annet

Du kan også lese hvordan Norgeshus behandler personvern her: Norgeshus personvernserklæring